Barn i Föräldrars Fokus - BIFF

Utbildningen Barn i Föräldrars Fokus, BIFF, är efterfrågad och kommunens familjeteam erbjuder nu ytterligare ett tillfälle innan jul. BIFF är en kostnadsfri utbildning och samtalsgrupp för vårdnadshavare som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn.

Utbildningen utgår från ett färdigt material utarbetat av Rädda Barnen. Syftet med utbildningen är att vidga barnperspektivet, synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende och umgänge och se möjlighet till faktiska förändringar efter en separation.

Vid tre träffar skapas tillfällen att få information, samtala och fundera över vad som kan göras för att underlätta för berörda barn. Varje deltagare avgör själv hur mycket den vill dela med sig av från sin familj. Utbildningen handlar bland annat om barnets behov, anknytningsteori, kommunikation samt barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Varje träff omfattar två timmar på vardagar vid Familjeteamet, Postplan 20 i Ljusdal.

Mer information och anmälan till Familjeteamet
Telefon: 0651-76 13 91, 070-306 38 76
E-post: familjeteamet@ljusdal.se