Avslag för folkomröstning om vägbyte

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska säga nej till folkomröstning i vägbytesfrågan. Kommunfullmäktiges avgörande sker vid deras sammanträde den 29 april 2019.

Valnämnden hade inför kommunstyrelsens sammanträde den 2 april berett ärendet om folkomröstning i vägbytesfrågan. Valnämndens förslag var att kommunstyrelsen skulle säga ja till en folkomröstning. I stället avslog en majoritet av kommunstyrelsens ledamöter valnämndens förslag. Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige den 29 april, som slutligt avgör om folkomröstning ska genomföras eller inte.  

Frågan för folkomröstning gäller en ny sträckning av väg 84 som idag går genom centrala Ljusdal via Norra Järnvägsgatan och Kyrkogatan. Bytet skulle medföra att Smedgatan och Kyrksjönäsvägen blir statlig och att nuvarande väg 84 som går genom Ljusdal blir kommunal.