Avsiktsförklaring för hållbar besöksnäring

Foto: Roland Hamlin.

En avsiktsförklaring för hur besöksnäringen i kommunen ska kunna växa på ett hållbart sätt utgörs av ett så kallat Green Team och antagande av en hållbarhetspolicy.

Ett Green Team har bildats för att samordna arbetet med att hållbarhetscertifiera Destination Järvsö. Green Team består av representanter från Destination Järvsö AB, Ljusdals kommun, Region Gävleborg och Järvsörådet.

Vid Green Teams möte häromdagen undertecknades en hållbarhetspolicy, Sustainability Policy, som utgör ett viktigt steg i Destination Järvsös hållbarhetscertifiering.

Insatser som redan pågår är bland annat en satsning på att öka cykelturismen, att uppmuntra och underlätta besökare att komma till Järvsö med tåg istället för med bil samt att öka andelen lokalt producerad mat i kommunen.

Vid undertecknandet av hållbarhetspolicyn deltog Nicklas Bremefors, kommunchef i Ljusdals kommun, Jan-Olof Friman, kultur- och kompetensdirektör på Region Gävleborg, My Fransson, ordförande i Destination Järvsö AB och Patrik Klüft, ordförande i Järvsörådets Idéforum.