Avlopp inventeras

Avloppsanläggning

Miljöenheten kommer under året att inventera ca 250 fastigheter i Åsbo, Rödmyra, Näsberg, Kalv och Uvås som har enskilda avlopp samt ytterligare ca 100 fastigheter utspridda i kommunen som har för små slamavskiljare.

Ett dåligt renat avloppsvatten kan förorena dricksvatten eller badvatten men också bidra till övergödning av vattendrag. Dessutom kan avloppsvatten innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen som ett resultat av hushållens användning av läkemedel och hushållskemikalier.

Under förra året inventerades närmare 350 enskilda avlopp inom Bodasjöns avrinningsområde. Av dessa har ungefär 75 % fått ett beslut om förbud eller ett föreläggande om åtgärder.

Om du vet med dig att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens miljökrav kan du slippa inventering samt inventeringsavgift genom att via särskild blankett själv ansöka om tillstånd för ny avloppsanläggning. Du kan också höra av dig till miljöenheten för att få ansökningshandlingar hemskickade.

Själva avloppsansökan/-anmälan är alltid förenad med avgifter.

Kontakt

Ann-Catrin Stolt
Miljöinspektör
0651-180 19
ann-catrin.stolt@ljusdal.se