Avgift vid utebliven livsmedelsregistrering

Grönsaker i kök. Källa: MostPhotos.

Från 1 januari 2019 gäller nya regler som innebär att den som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan om registrering kommer att behöva betala en sanktionsavgift.

Avgift måste betalas också om byte av organisationsnummer inte anmäls, eftersom bytet innebär en ny juridisk person och en ny anmälan om registrering därmed behövs.

Hur stor sanktionsavgiften blir beror på verksamhetens årsomsättning, men den uppgår minst till 5 000 kr och högst 75 000 kr. Vid utebliven anmälan om byte av organisationsnummer är avgiften minst 2 500 kr och högst 40 000 kr. För kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr.

För att slippa sanktionsavgift, kom därför ihåg att göra din anmälan till kommunens miljöenhet innan du startar eller övertar en livsmedelsverksamhet.