Årets tillgänglighetspris går till Ljusdal Archery Club, bågskytte

Idag, 3 december, är det den internationella funktionshinderdagen. En viktig dag i arbetet för ett universellt utformat samhälle där alla kan vara delaktiga. För att alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, ska kunna vara delaktiga krävs miljöer, tjänster, produkter och information som är tillgängliga och utformade efter människors behov.

Varje år på internationella funktionshinderdagen delar kommunala rådet för funktionshinderfrågor ut ett pris till en lokal aktör som gjort något bra för tillgängligheten. Under 2020 har Ljusdal Archery Club, bågskytte, med ideella krafter byggt en ny tillgänglighetsanpassad bågskyttearena vid Älvvallenområdet, där alla kan vara med.

- Det känns väldigt bra att dela ut tillgänglighetspriset till bågskytteklubben. Med deras bygge har de verkligen visat hur bra det kan bli när alla kan vara delaktiga i sporten, säger Marie-Louise Hellström (LB), ordförande i rådet för funktionshinderfrågor.

Förutom äran består tillgänglighetspriset av ett diplom och en blomsterbukett.