Årets mottagare av Kulturstipendiet och Kulturdiplomet 2020

Kulturstipendiet tilldelas Sture Collin, skulptören och konstnären. Kulturdiplomet tilldelas Örjan Hans-Ers, riksspelman.

Kulturstipendiet tilldelas Sture Collin, skulptören och konstnären som är född, uppvuxen och verkar i Ljusdal. Sture utbildade sig på Konsthögskolan i Stockholm 1964–1969. Han har under sin pågående karriär smyckat flertalet offentliga rum, verken finns utspridda i hela Sverige. I Ljusdal finns hans konst representerad utanför kommunhuset med ”Arenan”, i Collinparken med ”Eden” och ”Spiralformer” vid Ljusdals infart. Utanför kommunens gränser återfinns Stures konst bland andra på ett flertal ställen runt om i Stockholm, i Hudiksvall, Sollefteå och Tierp, ja från minst Ö-vik till Göteborg.

Kulturdiplomet tilldelas Örjan Hans-Ers, riksspelman, född och uppvuxen i Nordsjö, Järvsö. Fick 1989 Zornmärket ”För traditionsrikt spel av låtar från Järvsö”. För sitt arbete med att bevara och utveckla folkmusiken från Ljusdals kommun, speciellt hans engagemang i storspelmannen From Olle. Örjan har under många år också haft kurser på Hälsingegården och Stenegård. Uppsättningen ”Ingen som jag” byggde på Örjans specialarbete om From-Olle, föreställningen utgör en dramatisering av From-Olles livsöde. Örjan har vidare tagit in folkmusiken i symfoniform och in i den klassiska världen.