Är du utsatt för våld och behöver stöd eller hjälp?

Hemmet ska vara en trygg plats men för de som är utsatta för våld i nära relationer är hemmet oftast den farligaste platsen. Isolering, ekonomisk kris och oro kan trigga igång våld. Karantän i hemmet med en våldsam partner kan också vara farligt.

Som vän eller anhörig är det just nu extra viktigt att visa att du bryr dig. Sträck ut handen, hör av dig och fråga hur vänner har det och hur de mår. Uppmärksamma bråk hos grannar. Många barn riskerar att bevittna våld om de är hemma från skolan.

Om du misstänker brott eller hör skrik och bråk som gör dig orolig ska du kontakta polisen. Detsamma gäller om du själv är utsatt för brott, har frågor eller upplever att du behöver skydd.

Stöd och hjälp till vuxna
Vuxenenheten hos Ljusdals kommun erbjuder information, rådgivning, individuella samtal och hjälp med skydd.

Ideella organisationer och olika telefonlinjer kan vara till hjälp. Kvinnojouren Viljan finns i Ljusdal och kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Samtal till kvinnofridslinjen kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Anhöriga och vänner är också välkomna att ringa.

Jourtelefonen terrafem.org är en jourtelefon för kvinnor som talar andra språk än svenska.

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Du behöver inte ha polisanmält för att få stöd. Allt stöd är gratis hos brottsofferjouren.

Stöd och hjälp till unga
En chatt på webbplatsen ungarelationer.se ger stöd och information till unga som blir utsatta för våld i relationer, är kompis med någon som blir utsatt, eller är den som själv utsätter andra för våld.

På webbplatserna tjejjouren.se och killfragor.se kan du chatta med någon som lyssnar och stöttar.

Till BRIS, Barnens Rätt i Samhället, kan alla som är under 18 år ringa, maila eller chatta med en kurator om sådant du funderar mycket på eller behöver hjälp med.