Arbete pågår: Samhällsutveckling

Just nu pågår flera utvecklingsarbeten i Ljusdals kommun. För Östernäsområdet är en förberedelse för sanering av förorenad mark i full gång.

Saneringen på Östernäs ska göras under 2020 och samtidigt pågår ett antal andra processer i syfte att möjliggöra bostadsbyggande inom området.

I Järvsö arbetar Ljusdals kommun tillsammans med Trafikverket med planering i syfte att förbättra fysisk tillgänglighet, funktion och estetisk gestaltning inom stationsområdet. En ny plattform på norra sidan av spårområdet och en planskild gångförbindelse ska byggas. Detta är en kapacitetshöjande åtgärd för att göra det möjligt med utökad regional tågtrafik mellan Gävle och Ljusdal. Detta finns med i Region Gävleborgs planering när de får tillgång till tre ytterligare tåg-set, preliminärt under 2022.

I Järvsö pågår också år två av den tvååriga försöksverksamheten med en säsongsanpassad lokal busstrafik. Syftet är att förbättra förutsättningarna för fossilfritt resande och att ge möjlighet att resa till och från, samt inom Järvsö, utan att vara bilberoende. Förhoppningen är att utarbeta en modell som kan bedrivas på kommersiell grund. Busstrafiken organiseras av Ljusdals kommun och finansieras av Energimyndigheten och ett antal lokala aktörer inom turistnäringen.