Arbete pågår: Kretsloppsplan 2021-2025

Hållbar utveckling och ökat fokus på avfallsförebyggande mål och åtgärder är två delar i kommunens Kretsloppsplan 2021-2025.

Framträdande i kretsloppsplanen är också källsortering och hållbar avfallshantering inom kommunens egna verksamheter. Även en framtida infrastruktur för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Alla kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun samverkar i arbetet med att ta fram kretsloppsplaner för åren 2021-2025. Ett antal gemensamma arrangemang har genomförts för att förenkla det arbetet. I oktober hölls ett starseminarium som sedan följdes av seminarium om avfallsförebyggande upphandling samt om avfallshantering i flerbostadshus. Ett kommande arrangemang handlar om hållbar plastanvändning och förebyggande av nedskräpning.

Under våren ska Ljusdals kommun arbeta fram ett förslag på Kretsloppsplan 2021-2025 som ska gå ut på remiss, både internt och externt, samt finnas som utställning för samråd.

Det är ett lagkrav för alla kommuner att ha en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Gävleborgs kommuner och Älvkarleby kommun har valt att i stället kalla den kretsloppsplan för att tydligare berätta vad den handlar om.

Kretsloppsplan 2021-2025 ska ersätta Ljusdals kommuns Avfallsplan 2015-2020.