Ansök om stipendium ur Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne

I enlighet med Margareta och Harry Schölins testamente delas stipendier årligen ut till ungdomar från Ljusdals kommun för heltidsstudier på yrkeshögskola eller för studier på högskole- eller universitetsnivå.

För att få ansöka ska den studerande ha varit folkbokförd i Ljusdals kommun när studierna påbörjades. Sökanden får vara högst 26 år vid årsskiftet det läsår ansökan avser.

Ansökan för läsåret 2020/2021 ska skickas in senast 30 april 2021. Ansökan görs via Ljusdals kommuns e-tjänster på ljusdal.se, gå till självservice. Till ansökan ska aktuella studieintyg från skolan som visar fullföljda och pågående kurser bifogas.

Kontakt
Joakim Brunner, utbildningsförvaltningen
Telefon 0651-181 64.