Ansök om bygdemedel för vindkraft

Bygdemedel för vindkraft är en kompensation från vindkraftsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Föreningar, företag och enskilda privatpersoner i den aktuella bygden kan ansöka om bygdemedlen.

Föreningar och företag måste vara registrerade och ha organisationsnummer för att kunna ansöka. Bygdemedlen kan exempelvis användas till att stärka samlingsplatser i byn eller för reparationer eller investeringar i byggnader och anläggningar. De kan också användas till insatser för att utveckla besöksnäringen, exempelvis genom lokala evenemang som musik och utställningar.

Ljusdals kommun samordnar administrationen av bygdemedlen och särredovisar dessa i förhållande till kommunens egen verksamhet. Rena driftsbidrag betalas inte ut och medel kan inte sökas retroaktivt. Investeringen får vara påbörjad med inte avslutad vid tillfället för kommunens beslut.

Kontakt
Roland Hamlin
Telefonnummer: 0651-180 86
E-post: roland.hamlin@ljusdal.se