Annelie Wallberg (S) ny ordförande i kommunfullmäktige

Efter tidigare ordförandes avsägelse valdes 2:e vice ordförande Annelie Wallberg (S) till ny ordförande i kommunfullmäktige enligt valberedningens förslag. Så beslutade kommunfullmäktige under måndagskvällen.

- Det är hedrande att bli vald och uppdraget ska bli väldigt roligt att ta sig an, säger Annelie Wallberg, ny ordförande i kommunfullmäktige.

Annelie Wallberg (S) har varit politiskt aktiv sedan 1993 och haft uppdrag i styrelsen för Ljusdal Energi AB, i tidigare tekniska nämnden och i kommunstyrelsen.

Det huvudsakliga arbetet för kommunfullmäktiges ordförande är att leda och planera kommunfullmäktiges arbete och exempelvis säkerställa att ärenden som inte strider mot lag.

- I mitt uppdrag vill jag fortsätta med presidieträffarna och träffarna med partiernas gruppledare. Sen hoppas jag att vi så snart som möjligt kan träffas fysiskt, säger Annelie Wallberg, ordförande i kommunfullmäktige.