Ann-Catrin Stolt ny miljöchef i Ljusdals kommun

Sedan 8 april är Ann-Catrin Stolt kommunens nya miljöchef. Men helt ny på posten är hon inte, ända sedan våren 2019 har Ann-Catrin jobbat som miljöchef i Ljusdals kommun. Vi hälsar henne välkommen till sin ordinarie tjänst.

- Jag började som tillförordnad miljöchef i april 2019 när ordinarie var tjänstledig på halvtid. I september samma år tog jag över som vikarierande miljöchef på heltid, säger Ann-Catrin Stolt.

När Ann-Catrin blev tillförordnad miljöchef hade hon två primära mål som hon ville jobba med. Det ena var att skapa en stabil personalgrupp och det andra var att effektivisera verksamheten.

- Det är ofta svårt att rekrytera både miljö- och livsmedelsinspektörer och ibland har vi anställt nyutexaminerade inspektörer som arbetat en tid och sedan sökt sig vidare till större städer. Nu har vi lyckats skapa en stabil personalgrupp genom högre flexibilitet vid rekrytering och mentorskap från de seniora inspektörerna, säger Ann-Catrin Stolt, miljöchef.

När det gäller effektivisering av miljöenhetens verksamhet har Ann-Catrin använt sina tidigare erfarenheter från utvecklingsarbete inom elektronikindustrin.

- Vi har kommit en bra bit på väg. Att effektivisera ger oss möjlighet att fokusera på det vi är bäst på medan vi samtidigt jobbar för att hålla nere kostnaderna för verksamheterna vi kontrollerar, säger Ann-Catrin Stolt.

Framåt ska en stor del av miljöenhetens fokus ligga på att bli mer synliga externt och att jobba mer proaktivt mot företagen.

- Vi har börjat arbeta mer med näringslivskontoret för att komma närmare företagen. Som företagare ska det vara lätt att göra rätt. Vi vill att företagare ska höra av sig med frågor som de funderar på, säger Ann-Catrin Stolt.

- Vi är både stolta och glada att Ann-Catrin nu har åtagit sig uppdraget som miljöchef. Ann-Catrin har under en längre tid fungerat som vikarierande miljöchef och har under den tiden på ett mycket bra sätt visat att hon är helt rätt person för denna roll, säger Lasse Norin, chef för samhällsserviceförvaltningen.