Ändrat datum för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde flyttas från den 26 februari till den 12 mars. Utöver sedvanlig behandling av beslutsärenden så kommer kommunrevisionen att informera om den fördjupade granskningen av genomförda investeringar inom Ljusdal Energi AB.

Sammanträdet börjar som vanligt kl. 18 och kan följas via dator, kabel-TV och Radio Ljusdal.