Meny
Sök

Ändrade skolskjutsar i Färila
p g a Vallabrons avstängning

Med anledning av Trafikverkets tillfälliga avstängning av Vallabron i Färila dirigeras skolbussarna om via Ljusdal veckorna 42 och 43 och nya tidtabeller gäller.

Avfärd till skolan

Buss 1 (ordinarie skolbuss)
Start Vallabron kl. 07.10
Föne kl. 07.15
Ranungen kl. 07.30
Bussen fortsätter sedan mot Färila via Ljusdal

Buss 2 (extra buss)
Start Vallabron kl. 07.15
Ygsbo Ängesvägen T-kors vändning kl. 07.25
Ryssvägen kl. 07.30
Bussen fortsätter sedan mot Färila via Ljusdal

Hemfärd från skolan

På eftermiddagarna körs de ordinarie bussturerna som har avgångar kl. 14.10 och 15.10 med samma bussar längs hela slingan, vilket gör att vissa elever kommer att komma hem senare än normalt.

Skolskjutsarna är normalt inte tillgängliga för andra än skolelever. För att i någon mån minska olägenheterna i samband med Vallabrons avstängning gör vi ett tillfälligt undantag från detta, och boende på Vallasidan kan under vecka 42 och 43 följa med de skolbussar som går på tiderna ovan.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320