Alla elever ska nå skolans mål

Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun har startat en utvecklingsprocess som kallas Välskött skola. Arbetet är långsiktigt och målsättningen att år 2022 når varje barn/elev läroplanens mål i alla ämnen.

Utbildningsnämnden antog enigt riktlinjer för styrning och ledning av kommunens skolorganisation i september 2017 och nu sker det verkliga avstampet.

- Vi har sett en brist i elevresultaten och nu är vår vision att 2022 håller våra skolor sig väl framme i nationell jämförelse eftersom eleverna då når sina mål, säger utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M) och vice ordförande Stina Bohlin (S).

Monica Hallquist, chef för utbildningsförvaltningen, betonar att det här är en omställningsprocess och inget projekt.

- Det ska skapas en grundkvalitet för varje elev oavsett ålder. Vi ska ha möjlighet att följa upp och utvärdera, fortbilda personal och utveckla organisationen så att den blir likvärdig över hela kommunen. En elev som byter skola inom kommunen ska inte behöva uppleva skillnader, säger Monica Hallquist.

Processen Välskött skola ser den enskilda skolenheten som grunden där läraren är viktigast för att barnet/eleven når utbildningens mål. Skolledaren är den viktigaste ledningsfunktionen för att organisationen ska vara välskött.

Uppföljning är ett nyckelord som inte minst utbildningsnämnden behöver för sin styrning av till exempel resurser till skolan.

Kontakt:
Anna Hedin
Verksamhetschef, administration, utbildningsförvaltningen
Tel: 0651-180 00
E-post: anna.hedin@ljusdal.se