Äldreomsorgslyftet stärker kompetensen hos äldreomsorgspersonal

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning med avsikt att höja kompetensen hos personal inom äldreomsorgen. Tack vare 8,5 miljoner kronor har totalt 52 tillsvidareanställda medarbetare i Ljusdals kommun påbörjat eller slutfört undersköterskeutbildning under 2020 och 2021.

Vidare har fyra undersköterskor erbjudits fortbildning till specialistundersköterska inom palliativ vård, rehab och demens. Psykisk ohälsa ska också inkluderas i fortbildningen för undersköterskor.

Hösten 2021 har första linjens chefer påbörjat ledarskapsutbildning om 7,5 poäng mot Högskolan Gävle. I ledarskapsutbildningen ingår till exempel kommunikativt ledarskap och coachande ledarskap.

- Äldreomsorgslyftet är en mycket bra satsning där vi kunnat erbjuda redan anställda medarbetare formell kompetens till undersköterska. Vi har också haft ett gott samarbete med fackförbundet Kommunal där vi kunnat erbjuda ett antal medarbetare med tidsbegränsad anställning läsa till undersköterska, säger Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare inom omsorgsförvaltningen.

I Äldreomsorgslyftet deltar medarbetaren i utbildning under betald arbetstid och utbildning varvas med arbete. I satsningen ges arbetsgivaren möjlighet till statlig ersättning för lönekostnaden för den del av arbetstiden som utgörs av studier.

Kontakt
Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare omsorgsförvaltningen
0651-180 08