Agenda 2030, vad är det?

Förstora bilden

Bild: globalamalen.se

Säkert har du hört Agenda 2030 nämnas i olika sammanhang. Men vad är Agenda 2030 och vem berör den egentligen?

Agenda 2030 är en universell agenda som rymmer 17 globala mål för hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 gäller för alla människor och länder och vi måste gemensamt arbeta för att målen ska kunna nås till år 2030. Vi har alla en viktig roll att spela!

Agenda 2030 antogs den 25 september 2015 av FN:s medlemsländer. Meningen med Agenda 2030 är att skapa hållbar utveckling och göra världen bättre för alla människor. Begreppet hållbar utveckling innefattar de tre dimensionerna av hållbarhet: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Varje vecka med start vecka 9 presenterar vi ett Agenda 2030-mål i taget.

Från 2020 deltar Ljusdals kommun i Glokala Sverige som är ett samverkansprojekt mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenska FN-förbundet och finansieras av Sida. Syftet med projektet är stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030.