14 aktörer i Järvsö får bygdemedel

Vindkraft i skogen

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj om tilldelning av bygdemedel avseende Sörby vindkraftspark för 2020. Beslutet är i enlighet med JärvsöRådets förslag.

Ansökningarna som kom in har beretts av JärvsöRådet. Kommunstyrelsen beslutade enligt deras förslag:

 • Järvsö Hembygdsförening får 25 000 kronor för en bok om fäbodliv.
 • Järvsö Rotary får 9 910 kronor för inköp av julgransbelysning vid utsiktspunkt Öjeberget.
 • JärvsöRådet - Torön får 125 000 kronor för byggnation av tak och inglasning av uterum på Toröns restaurang.
 • JärvsöRådet - Isleden får 10 000 kronor för inköp av inventarier till Isleden Järvsö.
 • Skålbo Rossla Skridsvik bygdegårdsförening får 20 000 kronor för byggnation av utegym/hinderbana på Skålbo bygdegård.
 • Skästra byaförening får 20 000 kronor för byggnation av eldpallkoja i Skästra by.
 • Säljesta Byaorkester får 25 000 kronor för berättarkonsert om Säljesta.
 • Train2Lead AB får 35 000 kronor för skyltning av cykelled Järvsö - Orbaden via Undersvik.
 • Järvsö Bergcykelklubb får 100 000 kronor för färdigställande av Järvsö Skills Park etapp 1 med vattenfontän, grillplats, bänkar, bord samt verktygsställ.
 • Föränge-Sanna-Vik Byalag får 31 000 kronor för byte av bryggor vid Sannabadet.
 • Harsa fastighetsägarförening får 25 000 kronor för upprustning av Hälsingeleden i anslutning till Harsa.
 • Järvsö Arena AB får 100 000 kronor för borrning samt inköp och installation av bergvärmepump.
 • Järvsö Bollklubb får 46 000 kronor för inköp och uppförande av inhägnad av Sågvallen, sarg till 7-8-åringar samt fotbollsmål till de yngsta.
 • Järvsö Båtklubb får 30 000 kronor för inköp, upprustning och flytt av bryggor till Torön och Långön.

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.