Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Ökad försäljning av kommunägda tomter

  Ljusdals kommun har en positiv trend vad gäller försäljning av kommunägd mark de senaste åren.
  31 jan 2019
 • Fördjupad översiktsplan antagen

  Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att anta den fördjupade översiktsplanen  (FÖP) som utarbetats för Ljusdals tätort.
  29 jan 2019
 • Vinnare i samhällsplaneringstävling

  Kommunens enhet Plan och Bygg bjöd i november in ungdomar att virtuellt bidra med idéer till förändringar av Postplan i Ljusdal. Det vinnande förslaget har nu utsetts och är utformat av Hampus Toft.
  25 jan 2019
 • Fina förhållanden för längdskidåkning

  Förutom de ordinarie elljusspåren så har ideella krafter ställt i ordning fantastiskt fina spår runt om i kommunen, bl.a. på åkrar och sjöar. Kommunens fritidsenhet uppmanar alla intresserade att rapportera in om spåren och spårstatus.
  23 jan 2019
 • ”Järvsöbussen” är igång

  Ljusdals kommun genomför med stöd av Energimyndigheten ett försök med transfertrafik inom Järvsö samt mellan Järvsö och Harsa under vintersäsongen 2018/2019. Projektets mål är att öka andelen som reser kollektivt till turistdestinationen Järvsö.
  21 jan 2019
 • RescEU ökar beredskap för katastrofer

  De senaste åren har flera naturkatastrofer inträffat i Europa. Samordning på alla nivåer är nödvändigt för att klara stora händelser. RescEU kan stärka civilskyddsinsatser vid katastrofer inom EU, bland annat vid stora bränder eller översvämningar.
  17 jan 2019
 • Idrottsledare och idrottare prisade

  Johan Jansson Hydling och Marcus Öhman får Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2018.
  16 jan 2019
 • Tyck till om förslag till vägplan

  Allmänheten har till och med den 28 februari möjlighet att lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till vägplan för väg 84 genom Ljusdals centrum.
  15 jan 2019
 • Fina möjligheter till vintermotion

  Det finns ett antal skidspår runt om i kommunen som erbjuder fina möjligheter till motion och friluftsliv. Passa också på att nyttja allmänhetens skridskoåkning på IP i Ljusdal respektive i Järvsö Arena.

  14 jan 2019
 • Viktigt att veta om snöröjning

  När det nu är snöigt och halt på våra vägar vill kommunen informera om vad det är som gäller för att skapa trygghet och trivsel.

  09 jan 2019
 • Ny nämnds- och förvaltningsorganisation

  I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige i Ljusdal om ny nämnds- och förvaltningsorganisation för kommunen som gäller från och med 1 januari 2019.
  08 jan 2019
 • Utställningen Virtuellt världsarv inställd

  På grund av tekniska problem kommer de återstående tillfällena att se det virtuella världsarvet tyvärr att ställas in.
  04 jan 2019
 • Vattenläcka i Färila åtgärdad

  Ljusdal Energi meddelar att den vattenläcka som tidigare idag drabbade delar av Färila nu har åtgärdats.

  03 jan 2019