Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Försäljning av bokbuss

  Arbetsmarknadsenheten, Ljusdals kommun, säljer härmed kommunens tidigare bokbuss.
  27 dec 2018
 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.
  19 dec 2018
 • Ersättning för virke i brandgator

  Du som äger mark där det skapats brandgator (kallas också begränsningslinjer) under bränderna kommer att få ersättning för det.
  18 dec 2018
 • Val till kommunens politiska forum

  Under måndagskvällens kommunfullmäktigemöte fattades beslut om de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och de olika nämnderna under mandatperioden 2019-2022.
  17 dec 2018
 • Jubileum för rösträttsreform

  Idag är det 100 år sedan riksdagen beslutade att avskaffa den inkomstgraderade rösträtten och rösträtten för bolag och samtidigt beslutade att införa lika kommunal rösträtt samt politisk rösträtt för kvinnor.
  17 dec 2018
 • Kost – en utmaning vid kris

  Den 28 november föreläste Ljusdals kommuns kostchef på den nationella konferensen Mötesplats Livsmedelsförsörjning, om erfarenheterna av kosthantering under sommarens bränder.
  17 dec 2018
 • Frirumsstipendium utdelat

  Utbildningsnämnden har delat ut Ljusdals kommuns frirumsstipendium till Gärdeåsskolan, Loos skola samt Stenhamreskolan för tre olika projekt.
  14 dec 2018
 • Trivsam luciamorgon i Kommunhuset

  Ljusdals lucia med följe spred ljus och stämningsfull sång i vintermörkret.
  13 dec 2018
 • Konsumentvägledning i Ljusdal

  Har du frågor om hushållsekonomi, reklamationer eller öppet köp. Då är du välkommen att kontakta kommunens konsumentvägledare.
  12 dec 2018
 • Halkskydd för äldre

  Gratis halkskydd (broddar) från kommunen har blivit populärt bland invånare som är 65 år och äldre.
  10 dec 2018
 • Brandvirke förs ut och sågas

  Skogsaktörerna i brandområdet i Ljusdals kommun arbetar för fullt med att föra ut och såga brandskadat virke. Stora mängder virke har transporterats till sågverket i Färila under hösten och från första veckan i december är sågen igång.
  10 dec 2018
 • Telefonistörningarna åtgärdade

  På grund av tekniska problem har det tidigare idag varit svårt att nå kommunens växelnummer 0651-180 00. Störningarna är nu åtgärdade och det går bra att ringa igen.
  10 dec 2018
 • Frivilliga krafter uppmärksammade

  I samband med Frivilligdagen i Kommunhuset idag tilldelades Per Persson Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2018.
  06 dec 2018
 • Lilla simbassängen delvis ur bruk

  På grund av tekniska problem med vattenreningen hålls den lilla bassängen i Färila simhall stängd på kvällar och helger tills vidare. Skolans simskola, privata simskolor samt babysim fortgår däremot som vanligt och den stora bassängen påverkas inte.
  04 dec 2018
 • Statligt stöd till biblioteksverksamhet

  Ljusdals kommunbibliotek har via stödformen ”Stärkta bibliotek” beviljats 850 000 kr av Statens kulturråd. Medlen kommer framför allt att satsas på kulturarrangemang så som författarbesök för barn och vuxna, men även marknadsföring, utbildning, m.m.
  03 dec 2018