Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Regional lägesbild 2018-07-31 kl. 15:30

  Bränderna i kommunen har nu pågått i 17 dygn men är för närvarande under kontroll.
  31 jul 2018
 • Presskonferens 2018-07-31 kl 10:00

  Här följer en kort sammanfattning av morgonens presskonferens med Robert Stridh (Räddningschef), Per Bill (Landshövding) och Marielle Korend Larsson (Kommunikationsansvarig Länsstyrelsen).
  31 jul 2018
 • Frivilliganmälan endast per telefon

  Ljusdals kommuns registrering av vad frivilliga vill bidra med sker numera endast på telefon 076-767 98 19.
  31 jul 2018
 • Hävning av avlysta vattenområden

  Länsstyrelsen har beslutat att häva tidigare den tidigare avlysning av vattendragen Ljusnan, Lossjön, Letssjön samt Hennan från och med kl 16.00 i dag den 30 juli.
  30 jul 2018
 • Information till fastighetsägare som är drabbade av branden i Ljusdals kommun

  Många fastighetsägare är drabbade av skogsbränderna i Ljusdal och här har vi samlat information till dig som äger skog och mark i de berörda områdena. När släckningsarbetet är avslutat kommer räddningstjänsten i samarbete med försäkringsbolagens restvärdesledare kontakta de fastighetsägare som berörs.
  30 jul 2018
 • Informationsblad om eldningsförbud

  Du som inte har tillgång till skrivare är välkommen att hämta tryckta informationsblad om eldningsförbudet som även finns översatta till en rad olika språk. Materialet finns i Färila, Los, Ramsjö, Järvsö och Ljusdal.
  30 jul 2018
 • Evakuerade kontaktade om återflytt

  Ljusdals kommun har ringt runt till alla folkbokförda som evakuerats från Kårböle, Lassekrog och Finneby om möjlighet till återflytt på måndagen.
  30 jul 2018
 • Nya kartor över avspärrningar

  Här hittar du kartor över det avspärrade och utrymda området i samband med branden.
  30 jul 2018
 • Evakuerade från Finneby, Kårböle och Lassekrog får komma hem

  Idag har beslut fattats om att flytta avspärrningarna och boende i Finneby, Kårböle och Lassekrog får komma hem. Ett antal vägar är fortfarande avspärrade och Kårböle kan endast nås via riksväg 84 via Vänsjö. Polisen kommer att vara närvarande i samband med återflytten.
  30 jul 2018
 • Regional lägesbild 2018-07 29 kl 16:00

  Branden har pågått i 15 dagar. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll. Genomförda insatser för att begränsa och släcka bränderna har haft effekt. Regnet har bidragit, men mycket omfattande insatser kvarstår i brandområdena.
  29 jul 2018
 • Svårt nå ut med brandinformation

  Såväl kommunen som länsstyrelsen arbetar intensivt med att nå ut med information till dem som berörs av skogsbränderna.
  29 jul 2018
 • Ett tack från räddningsledaren

  Efter en lugn natt i brandområdena reflekterar räddningsledare Robert Strid efter en lång insats och tackar frivilliga resurser och privata initiativ.
  29 jul 2018
 • Eftersläckning – vad innebär det för mig som markägare?

  När räddningsredaren bedömer att branden inte kan sprida sig vidare och ytterkanten på brandområdet är släckt övergår insatsen till eftersläckning och bevakning.
  29 jul 2018
 • Lägesrapport 28 juli, kl. 20.30

  Räddningsledare Robert Strid har uttalat sig i en kort film, och vi har sammanfattat inslaget i textform nedan.
  29 jul 2018
 • Regional lägesbild 28 juli kl. 17.20

  Branden har pågått i 14 dagar. Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar.
  28 jul 2018
 • Lägesbild 27 juli, kl. 16.00

  Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar.
  27 jul 2018
 • Så har Posom arbetat med branden

  Kommunens Posom-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande) består av representanter från bl.a. kommunen, kyrkan, polisen, och räddningstjänsten. Gruppen har en beredskap att ge akut stöd vid kriser.
  27 jul 2018
 • Evakueringen i Finneby hävs

  Boende i Finneby i Ljusdals kommun kan flytta tillbaka från kl. 16.00 fredagen den 27 juli. Det är räddningsledaren som har beslutat att de evakuerade i området kan återvända.
  27 jul 2018
 • Regional lägesbild 2018-07-26 uppdaterad kl. 18.26

  Bränderna i länet har pågått i 12 dagar. Fokus är på att förstärka och hålla begränsningslinjerna. Ostlig vindriktning är kritisk under dagen. Det finns 5 aktiva VMA, varav 4 i Gävleborgs län.
  27 jul 2018
 • Bättre information till dig som drabbats av branden

  Ljusdals kommun kommer tillsammans med Lars Anderman, kommunikationssamordnare från länsstyrelsen, att försöka tillgodose behovet av information till dig som drabbats av branden.
  27 jul 2018
 • Ny servicetelefon med frågor om branden – ring 0651–188 99

  Ljusdals kommun har upprättat en servicetelefon där frågor om det lokala brandläget besvaras, välkommen att ringa alla dagar 08.00-17.00.
  27 jul 2018
 • Begränsningslinjer viktiga

  Räddningsledningen i Färila rapporterar om en i stort sett odramatisk natt mot fredag när det gäller de tre bränderna som härjar kring Kårböle, Ängra, Laforsen och Enskogen.
  27 jul 2018
 • Information om eldningsförbud på fler språk

  Det är fortsatt skärpt eldningsförbud i hela Gävleborgs län och då det är många turister som besöker länet har nu Länsstyrelsens tagit fram information om eldningsförbudet på fler språk.
  26 jul 2018
 • Delar av evakueringen i Huskölen och Storån hävs

  De som bor i Storån och Huskölen och nordväst därom på norra sidan om Ljusnan i Härjedalens kommun, samt boende i Karlstrand, Ljusdals kommun – kan återvända till sina fastigheter torsdag den 26 juli klockan 14.00. Det har räddningsledaren för räddningstjänstens insats vid bränderna i Kårböle beslutat.
  26 jul 2018
 • Posthantering för dig som är evakuerad

  Posten för dig som är evakuerad förvaras på postkontoret i Ljusdal.
  26 jul 2018
 • Färila bibliotek stängt

  Med anledning av den pågående branden behöver Färila bibliotek disponeras av personal med ansvar för räddningsinsatsen och håller därför stängt för allmänheten tills vidare.
  25 jul 2018
 • Lägesrapport 2018-07-25 kl 11, uppdaterad kl 17, bränderna i Ljusdal

  Allt fokus är att få kontroll på bränderna, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar.
  25 jul 2018
 • Varning för falska poliser

  Polisen i region Mitt har gått ut med en varning för falska poliser med anledning av bränderna i Ljusdal.
  25 jul 2018
 • Laforsen evakuerad

  Fyra peroner i Laforsen, som ligger mellan brandområdena Ängra och Enskogen, evakuerades på onsdagseftermiddagen på grund av kraftig rökutveckling.
  25 jul 2018
 • Lägesrapport 25 juli, kl. 08.30

  Räddningsledare Robert Strid har uttalat sig i en kort film, vi har sammanfattat inslaget i textform nedan.
  25 jul 2018
 • Fire ban in Ljusdal and Gävleborg

  An intensified fire ban is in effect for Ljusdal municipality and all of Gävleborg County since Tuesday July 24th at 10 am. Critical forest fires are in progress, and there is a very high risk of more. A small spark can quickly spread and have serious consequences.
  25 jul 2018
 • Mer information till drabbade

  Färilarevyns lokal fylldes helt när Ljusdals kommun och länsstyrelsen bjöd in evakuerade och markägare som drabbats av de svåra bränderna till informationsmöte på tisdagskvällen. Räddningsledningens budskap var att det inte går att återvända för någon denna vecka.
  24 jul 2018
 • Lägesrapport 2018-07-24 kl. 17.00

  Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar samt att följa det totala eldningsförbudet.
  24 jul 2018
 • Informationsmöte för de drabbade

  Evakuerade och fastighetsägare i det branddrabbade området bjuds in till informationsmöte tisdag 24 juli kl. 18 på Färilarevyn, Kårgårdsv. 2 i Färila. Mötet är enbart till för dem som själva drabbats av branden.
  24 jul 2018
 • Skärpt eldningsförbud i hela länet

  Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om skärpt generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med tisdag den 24 juli klockan 10.00.
  24 jul 2018
 • Två dagliga presskonferenser

  I och med bränderna i Ljusdals kommun kommer Länsstyrelsen Gävleborg att hålla presskonferenser varje dag kl. 10.00 och kl. 16.00 på Färila skola, om annan lokal inte anges.
  23 jul 2018
 • Lägesbild 23 juli kl. 17.00

  Här kommer är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakuerings­områden den 23 juli kl. 17.00, uppdaterad kl. 19.00.
  23 jul 2018
 • Beröm för Ljusdals insatser

  Ljusdals kommun fick beröm för de insatser gjorts hittills under nio dygn med brandkrisen när krisledningsnämndens (kommunstyrelsens) ledamöter kallades till möte på måndagen.
  23 jul 2018
 • Lägesrapport den 23/7 kl. 17.45

  Arbetet med begränsningslinjerna fortsätter. Det är långa sträckor på många kilometer vilket kräver stora materiella resurser från hela landet.
  23 jul 2018
 • Möte med evakuerade och markägare

  Personer som evakuerats och markägare som drabbas till följd av brandläget i Ljusdals kommun bjuds in till informationsmöte i Färilarevyns lokaler i Färila tisdagen den 24 juli klockan 18.00.
  23 jul 2018
 • Länsstyrelsen tar över räddningstjänst

  Länsstyrelsen Gävleborg har, i samförstånd med Ljusdals kommun, beslutat att överta ansvaret för kommunens räddningstjänst för insatsen vid skogsbranden i Ljusdals kommun.
  23 jul 2018
 • Lägesrapport 23/7 kl. 09.00

  Under natten har det varit ett ökat antal uppblossande mindre bränder, särskilt i området runt Enskogen. Personal på plats och vattenbombande helikopter har hanterat dem. Marken är extremt torr och på flera ställen närmar sig branden begränsningslinjerna.
  23 jul 2018
 • Information om pressträffen 23/7 kl. 10.00

  Ny agenda för presskonferensen. Medverkar gör räddningsledare Robert Strid, landshövding Per Bill och representanter från Ljusdals kommun. Vår ambition är att livesända pressträffen på kommunens Facebooksida.
  23 jul 2018
 • Skolområde och simhall stängs

  Kvällsversion söndag. Stabsplatsen Färila skola och skolområdet är avstängt för allmänheten från och med söndagen den 22 juli. Det innebär bland annat att fritids flyttas och sim- och sporthallen stängs.
  22 jul 2018
 • Lägesrapport 22/7 kl. 17.15

  Dagen hittills har liksom natten varit relativt lugn. Det regn som kom under natten torkar ut snabbt i det varma vädret och spridningen fortsätter i nordvästlig riktning. Med hjälp av markpersonal och flygbombningar har brandbekämpningen i områdena Ängra och Enskogen haft bra effekt. Bränderna är dock fortfarande inte under kontroll.
  22 jul 2018
 • Lägesbild 2018-07-22

  Här nedan är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakueringsområden den 22 juli kl. 09.00.
  22 jul 2018
 • Pressträff 23/7 kl.10.00

  I morgon förmiddag kl. 10:00 är det pressträff på Färila fritidsgård. Förutom operativ chef Hans Nornholm och räddningsledare Robert Strid deltar Jan Meijer från flygningsledningen hos kustbevakningen samt helikopterpiloten Marius Johansen.
  22 jul 2018
 • Lägesrapport Ljusdal 22/7 kl. 11.00

  Det har varit en bra natt utan några dramatiska förändringar. Arbetet med att anlägga brandgator för att begränsa eldens framgång fortsätter framgångsrikt. Brandgatan söder om Ängra är nästan färdig och kommer att vara klar inom kort. Bränderna beräknas kunna nå brandgatorna inom ett till två dygn om brandspridningen fortsätter.
  22 jul 2018
 • Lägesrapport Ljusdal 21/7 kl. 21.00

  Det har varit gynnsamma väderförhållanden under dagen, spridningen har inte varit så stor som det befarades. Arbetet med brandgatorna har fortgått enligt plan.
  21 jul 2018
 • Pressträffar 22/7

  I morgon förmiddag kl. 10:00 är det pressträff på Färila fritidsgård. Operativ chef Hans Nornholm och räddningsledare Robert Strid ger en aktuell bild av brandläget och hur branden utvecklats under natten.
  21 jul 2018
 • Så jobbar kommunen i krisen

  Ljusdals kommun arbetar sedan en vecka tillbaka intensivt med att lösa problem till följd av den svåra brandsituationen.
  21 jul 2018
 • Lägesbild 2018-07-21

  Här nedan är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakueringsområden den 21 juli kl. 14.00.
  21 jul 2018
 • Snabbfakta om branden

  Ta del av fakta om branden och hur läget ser ut just nu.
  21 jul 2018
 • Frivilliga insatser - Färila Folkan

  Många privatpersoner gör hjälteinsatser i samband med branden. I Färila har privatpersoner och företagare skänkt tandborstar, vatten, kläder och annat material till insatspersonal och evakuerade.
  21 jul 2018
 • Robert Strid - lägesrapport

  Lägesrapport förmiddag 2018-07-21
  21 jul 2018
 • Pressträff

  I eftermiddag 16.00 (lördag 21 juli) hålls pressträff på Färila fritidsgård, Kyrkovägen 4, för att ge en uppdaterad bild av det aktuella brandläget.
  21 jul 2018
 • Lägesbild av brandområdet i Gävleborgs län

  - Just nu arbetar räddningspersonalen med att ringa in pågående bränder genom att bland annat skapa brandgator för att förhindra fortsatt brandspridning, säger räddningsledare Robert Strid.
  21 jul 2018
 • Lägesrapport Ljusdal natten till 21 juli (08:00)

  Under natten har vi haft en genombränning i Enskogen. Elden har flugit cirka två kilometer norrut i skogen. Det är nu omhändertaget.
  21 jul 2018
 • Pressträff

  Klockan 10.00 lördag den 21 juli ordnas en pressträff på Färila fritidsgård, Kyrkovägen 4, om det aktuella brandläget.
  20 jul 2018
 • Robert Strid - lägesrapport

  Lägesrapport 2018-07-20 Kväll
  20 jul 2018
 • Tidigare nyheter kring branden

  Vi har byggt om informationssidan för branden. Här hittar du en samlingssida med tidigare publicerade nyheter relaterade till branden.
  20 jul 2018