Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Risk för stort underskott

  Ljusdals kommun riskerar ett minusresultat på drygt 23 miljoner kronor för 2018. Kommunchef Nicklas Bremefors fick på torsdagen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag till förändringar för en ekonomi i balans plus 20 miljoner kronor för oförutsedda kostnader.
  31 maj 2018
 • Biträdande kommunchef utsedd

  Kommunstyrelsen i Ljusdal beslutade på torsdagen att anställa nuvarande chefen för omsorgsförvaltningen Mikael Björk till biträdande kommunchef och chef för kommunstyrelseförvaltningen.
  31 maj 2018
 • Nya regler för arvoden

  Ljusdals kommun får från och med 1 januari 2019 en ny politisk organisation. I samband med nyordningen gäller nya regler för de förtroendevaldas arvoden.
  29 maj 2018
 • Kommunen klättrar i rankning

  I kommunrankningen "Bäst att bo", som årligen genomförs av tidskriften Fokus, klättrar nu Ljusdals kommun i den totala bedömningen med 25 placeringar jämfört med förra året.

  26 maj 2018
 • Eldningsförbud i Gävleborgs län

  På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Gävleborgs län.
  25 maj 2018
 • Ny lag om personuppgifter

  Fredagen den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den börjar då gälla som lag i Sverige och ersätter personuppgiftslagen.
  24 maj 2018
 • Vattenkraftspengar till bygden

  Kommunstyrelsen i Ljusdal fördelade på torsdagen närmare en halv miljon kronor i bygdemedel från regleringsfonder från vattenkraften.
  24 maj 2018
 • Nytt naturreservat vid Kårböle

  Länsstyrelsen har beslutat att Jonasesmyran, ett ca 64 hektar stort naturskogsområde ca 4 km söder om Kårböle, ska bli naturreservat.
  24 maj 2018
 • Krisberedskapsveckan 28 maj - 3 juni

  Hur förberedd är du på en samhällskris? Kampanjen Krisberedskapsveckan vill engagera landets medborgare i krisberedskap. Läs broschyren som skickas ut till hushållen och passa på att delta i någon av de lokala aktiviteterna.
  22 maj 2018
 • Risk för brand i skog och mark

  SMHI varnar för risk för brand i skog och mark i Ljusdals kommun och övriga delar av Gävleborgs län åtminstone ett dygn framåt.
  22 maj 2018
 • Se fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.
  21 maj 2018
 • Folkparken har sommaröppet

  Måndagen den 21 maj öppnar Ljusdals Folkpark för säsongen och är tillgänglig dagligen till en bit in i september.
  21 maj 2018
 • Nybo skola får årskurs 3

  Nybo skola blir från och med höstterminen i år en F-3-skola i och med att treorna i Järvsöområdet ska gå på skolan.
  18 maj 2018
 • Vattenleveransen är nu återställd

  Igår kväll meddelade Ljusdal Energi att det var stopp i vattenleveransen till Kårböle. Den trasiga pumpen är nu åtgärdad och vattnet har släppts på igen.
  18 maj 2018
 • Ändrad öppettid för biblioteket

  Ljusdals bibliotek håller stängt på pingstafton, lördag 19 maj.
  17 maj 2018
 • Ny NIU-utbildning på Slottegymnasiet 

  Skolverket har fattat beslut om att Slottegymnasiet i Ljusdal får bedriva nationell idrottsutbildning (NIU) med inriktning på fotboll från och med läsåret 2019/2020. Tio elever per årskurs kommer att kunna bli antagna till utbildningen.
  17 maj 2018
 • Upplev orörd natur

  Kom och fira nationalparkernas dag i Hamra nationalpark den 24 maj kl. 14-16, se urgamla skogar, stilla myrar och vilda forsar. Elever från Los skola berättar om parken.
  17 maj 2018
 • Problem med telefonin

  Till följd av byte av telefonilösning på Ljusdals kommun kan det vara problem att komma fram på vissa anknytningar.
  16 maj 2018
 • Uppåt för företagsklimatet

  Ljusdals kommun tar ett rejält kliv uppåt i Svenskt Näringslivs stora undersökning av företagsklimatet i landet. Visserligen dröjer resultatet av rankingen till oktober men svaren visar att de flesta kurvor pekar uppåt jämfört med tidigare år.
  16 maj 2018
 • Folkökning första kvartalet 2018

  Ljusdals kommun minskade sin befolkning i mars. Men med den fina inledningen av året blir det ändå plus i kvartalsstatistiken.
  15 maj 2018
 • Trafikstörningar på väg 83

  Till och med 6 juli blir det trafikproblem på väg 83 mellan Ljusdal och Järvsö till följd av beläggningsarbete.

  14 maj 2018
 • Positiv trend för Stenegård

  Stenegård i Järvsö har efter den svåra perioden i början på 2010-talet en positiv trend. Bland annat talar företagen som har verksamhet på gården om 2017 som ett rekordår.
  14 maj 2018
 • Ytterligare höjda vattennivåer väntas

  Vattennivån i Ljusnan kommer att stiga ytterligare under de kommande dagarna. Hur stora problemen kan bli beror på hur mycket nederbörd som det kraftiga lågtrycket i Härjedalen för med sig.
  11 maj 2018
 • Bäckebobroar avstängda

  På grund av det stora vattenflödet har broarna ovanför Bäckebo kraftstation tills vidare stängts av.
  09 maj 2018
 • Varning för högre vattennivåer

  Vattennivåerna i våra vattendrag och sjöar stiger. Men det är i dagsläget svårt att sia om hur stora problem som uppstår.
  08 maj 2018
 • Vad är Ljusdal för dig?

  Tisdag 8 maj bjuder Kvalitetsgrupp City in till "En kväll i minnenas Ljusdal". Kom för att dela med dig av dina minnen, ta del av andras, och tillsammans prata om framtiden i Ljusdal.
  07 maj 2018
 • Finansieringstips för företagare

  En av de vanligaste frågorna som ställs av företag rör finansiering. NärLjus anordnar därför en Finansieringsdag onsdag 16 maj då olika aktörer samlas i NärLjus lokaler för att ge dig som företagare tips, information och råd.
  04 maj 2018
 • Tre belönas för kulturinsatser

  Ljusdals kommuns kulturstipendium 2018 delas i år mellan Stig "Lillstickan" Olsson och Lars Lundin. Kulturdiplomet går till Peer Åström.
  04 maj 2018
 • Berätta om din vision av Gävleborg

  Nu kan du bidra med dina tankar och idéer om framtidens Gävleborg i en enkät. Med hjälp av din och andras röster stakar vi ut riktningen för vår gemensamma framtid i vårt län.
  04 maj 2018
 • Driftstörning åtgärdad

  Det har tidigare idag varit störningar i kommunens system för e-tjänster och blanketter, men problemet är nu åtgärdat. Du som har skickat in en blankett mellan kl. 09.00-13.30 idag måste dock skicka in en ny, eftersom den gamla tyvärr inte har kunnat sparas.
  03 maj 2018
 • Ökat vattenstånd i Storsjön

  Med anledning av det ökade vattenståndet rekommenderas fritidshusägare vid Storsjön i Ljusdals kommun att flytta båtar, bryggor och annan flyttbar egendom av värde till säkra platser.
  03 maj 2018
 • Frågor för bättre hälsa

  I dagarna kommer en påminnelse. Folkhälsomyndigheten riktar sig till dig som blivit utvald att delta i enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Har du fått en enkät och ännu inte svarat på den är det dags nu.
  02 maj 2018
 • Ny personalpolicy antagen

  Kommunfullmäktige i Ljusdal antog måndagen den 23 april en personalpolicy. Det är den första för kommunen med så brett och samlat innehåll.
  02 maj 2018