Kontakta oss - Äldreomsorg

Förvaltningschef omsorgsförvaltningen

Ingrid Sundström

0651-182 72

ingrid.sundstrom@ljusdal.se

Verksamhetschef

Anna Forsberg

0651-76 14 12

anna.forsberg@ljusdal.se

Anhörigkonsulent

Maria Sellberg

0651-183 64

anhorigstod@ljusdal.se