Kontakta oss - Miljöenheten

E-post: miljo@ljusdal.se

Alla frågor gällande enskilda avlopp

Telefontid: Måndag - Torsdag 10-12

0651 - 181 32

miljo@ljusdal.se

Arbetsuppgifter:
Samtliga frågor gällande enskilt avlopp; Inventering, ansökan, anmälan, rådgivning osv.

Miljöchef

Ann-Catrin Stolt

0651 - 180 19

ann-catrin.stolt@ljusdal.se

Arbetsuppgifter:
Verksamhetsansvarig

Samordnande livsmedelsinspektör

Anna Wallby

0651 - 181 30

anna.wallby@ljusdal.se

Arbetsuppgifter:
Dricksvatten, vattenprover, livsmedel, handläggning och kontroller, matförgiftningar, klagomål livsmedel.

Livsmedelsinspektör

Maria Almström Svensson

0651 - 181 41

maria.almstrom-svensson@ljusdal.se

Arbetsuppgifter:
Livsmedel, handläggning och kontroller, matförgiftningar, klagomål livsmedel.

Livsmedelsinspektör

Margareta Svensson

0651 - 76 14 27 

margareta.asa.svensson@ljusdal.se

Arbetsuppgifter:
Livsmedel, handläggning och kontroller, matförgiftningar, klagomål livsmedel.

Livsmedelsinspektör

Hanna Magnusson

0651-76 14 14

hanna.magnusson@ljusdal.se

Arbetsuppgifter:
Livsmedel, dricksvatten, vattenprov, handläggning och kontroller, matförgiftningar, klagomål livsmedel.

Miljöinspektör

Ulrika Lundmark

0651 - 181 39 

ulrika.lundmark@ljusdal.se

Arbetsuppgifter:
Verkstadsindustrier, mekaniska verkstäder, miljöfarlig verksamhet, sågverk, ytbehandling, avancerade anmälningsärenden, återvinningscentral, förbränningsanläggningar, avfallsanläggningar, avfallsdeponi, avfallssortering, remisser.

Miljöinspektör

Andreas Eriksson

0651 - 181 35  

andreas.eriksson@ljusdal.se

Arbetsuppgifter:

Avloppsreningsverk, bensinstationer, dieselförsäljning, lackering, motorsport, fordonstvättar, fordonsverkstäder, skjutbanor, omlastning, plastprodukter, betongtillverkning, hyvleri, pelletstillverkning.

Miljöinspektör

Mona Wallin

0651 - 761 411                                                     

mona.wallin@ljusdal.se

Arbetsuppgifter:
Täkter, lagring av massor, jordbruk, Köldmedia, CFC, buller, förbränningsanläggningar.

Miljöinspektör

Johan Åkerström

0651 - 761 404                                                   

johan.akerstrom@ljusdal.se

Arbetsuppgifter:
Värmepumpar, kompostering.

Administratör

Kristin Wallberg

0651 - 181 40

kristin.wallberg@ljusdal.se

Arbetsuppgifter:
Fakturafrågor, inkommande- utgående post, diarieföring.