Vi håller rent

Varje vår anordnar Håll Sverige Rent Sveriges största aktion mot nedskräpning och förra året deltog fler än 676 000 personer runt om i hela landet. Nu är det dags för 2019 års upplaga av kampanjen Vi Håller Rent. Ta chansen att vara med du också!

Att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka sin närmiljö till det bättre och skapa en stolthet över platsen man bor på. I kampanjen uppmuntras människor i alla åldrar att ge sig ut och plocka skräp. Den är också ett bra verktyg för alla de kommuner som vill engagera sina invånare för att skapa en trevligare och renare miljö omkring sig.

Vi uppmanar att kampanjen "Vi håller rent" sker under vecka 19, men varje skola/organisation som deltar bestämmer själv när man vill arrangera sin aktivitet.

Anmälan
Skolor, förskolor och andra verksamheter (kommunala såväl som privata) som vill delta i kampanjen anmäler sig via webbplatsen Vi håller rent senast den 31 mars.

Material
Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar och pedagogiskt material. Ljusdals kommun får materialet från Håll Sverige Rent under vecka 16-17 och det delas då ut till dem som har anmält sig för att delta.

Skräpplockningen
Då materialet har hämtats kan man plocka skräp när man vill, vid ett tillfälle eller under längre tid. Tidigare var det koncentrerat till en vecka, men nu är kampanjen friare för att den ska passa fler.

Kontaktperson

Emma Nordebo Snygg

0651-183 47

emma.nordebo@ljusdal.se

Kontaktperson

Utlämning av material

Anneli Westerlund

0651-181 25
076-787 42 03

anneli.westerlund@ljusdal.se