Projekt för socioekonomiska utmaningar

Ljusdals kommun är en av 30 kommuner i landet som ansökt och fått extra medel från Tillväxtverket för att hantera särskilda socioekonomiska utmaningar.

Kommunen har beviljats cirka 3,2 miljoner kronor per år sedan 2018. Medlen har i Ljusdal använts för att finansiera integrationssatsningen ”Team Q”, projektet ”Extrastöd i Ljusdal” som riktas mot arbetslösa samt för att förbättra samverkan mellan skola och socialtjänst när det gäller ungdomar med hög skolfrånvaro.

Kontakta oss

Enheten för strategisk och hållbar utveckling

Projektutvecklare
Roland Hamlin
0651-180 86
roland.hamlin@ljusdal.se