Förslag till kvalitetsprogram - Östernäs

För närvarande pågår detaljplanearbete för att möjliggöra blandade funktioner på Östernäsområdet. I samband med detaljplanearbetet har ett förslag till kvalitetsprogram tagits fram.

Kvalitetsprogrammet verkar för att platsens möjligheter och kvalitéer tas tillvara och ger förslag på en strukturplan. Avsikten är att skapa en gemensam målbild för beslutsfattare, tjänstepersoner och exploatörer. Kvalitetsprogrammet är tänkt att användas som ett styrdokument i kommande markanvisning och urvalsprocess.

För att inhämta synpunkter skickas förslag till kvalitetsprogram ut på samråd mellan den 20 januari och den 21 februari 2020. Öppna samrådsmöten kommer att hållas i Ljusdalssalen fredag den 7 februari kl. 10.00-11.30 och måndag den 10 februari 19.00-20.30.

Synpunkter skall skickas till Ljusdals kommun, Samhällsserviceförvaltningen,
827 80 Ljusdal eller till kommun@ljusdal.se senast den 21 februari. Du kan även använda vårt formulär här nedan.


Kontakta oss

Enheten för strategisk och hållbar utveckling

Utvecklingsstrateg
Rolf Berg
0651-180 33
rolf.berg@ljusdal.se