Trafikstörningar

Garvarvägen

Information:
Avstängd på grund av ombyggnadsarbeten.

Restriktioner:
Förbud mot genomfart. Alternativa vägar skyltade.

Giltig från:
2020-05-07 kl. 07:00

Beräknas pågå till:
2020-05-15 kl. 16:00

Tällegatan mellan Hotellgatan och Ringvägen

Information:
Avstängd på grund av ledningsarbeten.

Restriktioner:
Förbud mot genomfart.
Parkeringsförbud.

Giltig från:
Parkeringsförbud 2020-05-03 kl. 07:00
Förbud mot genomfart 2020-05-01 kl. 00:00

Beräknas pågå till:
2020-05-08 kl. 16:00

Driftansvarig - Gata

0651-100 44
gatapark@ljusdal.se

Kommunens ansvar

Gator som kommunen ansvarar för är lila­markerade vägar på kartan.

Se kartor nedan:

Trafikverkets ansvar