Trafikstörningar

Vägarbete

Område/gata:

Bjuråkersvägen

Information:

Begränsad framkomlighet längs Bjuråkersvägen
på grund av vägarbete.

Restriktioner:

Omledning via Tingsgatan.
Längs Tingsgatan råder parkeringsförbud både i norr- och södergående körriktning.

Giltig från:

2023-06-13 kl. 07.00

Beräknas pågå till:

2023-07-14 kl. 16.00

Vägarbete

Område/gata:

Korsningen Smedsgatan/Hybovägen

Information:

Begränsad framkomlighet vid korsningen Smedsgatan/Hybovägen på grund av nybyggnation.

Restriktioner:

Giltig från:

2023-06-13 kl. 07.00

Beräknas pågå till:

2023-07-14 kl. 16.00

Kommunens ansvar

Gator som kommunen ansvarar för är lila­markerade vägar på kartan.

Se kartor nedan:

Trafikverkets ansvar

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.

Telefonnummer:
0651-180 00

Öppettider:
måndag - torsdag
kl. 8.00 - 17.00
fredag
kl. 8.00 - 15.00

Mejladress: gatapark@ljusdal.se