Trafikstörningar

Trafikverket förbättrar vägar i Ljusdals kommun

Område/gata:

Ljusdals kommun

Information:

Under 2022 utför Trafikverket flera beläggningsarbeten i Gävleborgs län. Vecka 22 inleds beläggningsarbeten i Ljusdals kommun.

Tingsparkeringen - Ljusdal Elnät AB

Område/gata:

Parkeringen mitt emot Norra Järnvägsgatan 35.

Information:

Ljusdal Elnät AB ska gräva längs med hela parkeringens södra sidan, de parkeringsplatse närmast järnvägen blir därmed berörda.

Restriktioner:

De parkeringsplatser närmast järnvägen kommer att stängas helt under tiden för grävningen.
Vi kommer därför att ändra från 2-timmars parkering till 24-timmars parkering på de platser som är närmast Norra Järnvägsgatan.

Restriktionerna kommer att börja gälla redan den 3e oktober.

Giltig från:

2022-10-04 klockan 07.00

Beräknas pågå till:

2022-10-11 klockan 16.00

Kedjegatan - Ljusdal Vatten AB

Område/gata:

Kedjegatan

Information:

Ljusdal Vatten AB utför underhåll på sina ledningar.
Vid frågor kontakta deras kundservice 0651-760 750

Restriktioner:

Giltig från:

2022-09-22 klockan 07.00

Beräknas pågå till:

2022-10-22 klockan 16.00

Vattenläcka Järvsö - Ljusdal Vatten AB

Område/gata:

Renbergsvägen - mellan Bergvägen och Öjevägen.

Information:

Vattenläcka

Restriktioner:

Kan komma att ske viss avstängning eller helavstägning.
Ljusdal Vatten AB ansvarar för att skyltningen på platsen är korrekt,
0651-760 750.

Giltig från:

2022-09-28

Beräknas pågå till:

2022-10-05

Driftansvarig - Gata

0651-100 44
gatapark@ljusdal.se

Kommunens ansvar

Gator som kommunen ansvarar för är lila­markerade vägar på kartan.

Se kartor nedan:

Trafikverkets ansvar