Personal och kontakt

Personal vid Räddningstjänsten i Ljusdal

Räddningschef
Peter Nystedt
0651-180 21
070-608 21 22
Ansvar: Ledning Räddningstjänst, personalplanering, beslut egensotning

Styrkeledare
Andreas Nilsson
0651-180 24
070-537 74 46
Ansvar: Radio och tele, larm, lokaler

Insatsledare
Olle Björk
0651-180 25
070-696 80 25
Ansvar: Brandförebyggande, tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
och lagen om brandfarliga varor (LBE), tillstånd brandfarliga varor

Insatsledare
Leif Gäfvert
0651-180 26
070-258 13 10
Ansvar: Brandservice, POSOM, andnings- och kemskydd, övningsplanering Järvsö

Styrkeledare
Kjell-Inge Wennberg
0651-180 28
070-581 39 97
Ansvar: Övningsområde Åkerslund, beklädnad, räddningsmaterial, övningsplanering
Ljusdal och värn

Insatsledare
Kenneth Eriksson
0651-180 27
070-353 95 15
Ansvar: Fordon, verkstad, övningsplanering Färila

Assistent
Maria Sverin
0651-76 17 91
Ansvar: Reception, löner, fakturering

Kontakta oss

Öppet måndag-fredag
7.30-15.30
12.00-12.45 (lunch)

Besöksadress
Molinsgatan 2
827 33 Ljusdal

Receptionen
0651-180 23
0651- 180 00 (växel)
0651-121 86 (fax)
E-post Räddningstjänsten