Collinparken i Ljusdal

Detta är en av Ljusdals äldsta parker, då den anlades redan 1911 efter ritningar av Julius Andersson, trädgårdsmästare verksam i Ljusdal i början av 1900‑talet. Parken var tidigt en lekplats för barnen i dessa kvarter och här flanerade Ljusdalsborna gärna under tidigt 1900-tal. Namnet fick parken 2010 och året därpå genomgick den en upprustning och försågs med konstverket Eden av Sture Collin, skulptör verksam i Ljusdal. Gångarna är belagda med asfalt för god tillgänglighet.