Vallmovägen 18 i Järvsö

Markanvisning i nära anslutning till skid- och cykelnedfarter på Järvsö Syd.

Markanvisningen gäller en tomt om ca 1 300 m2 som ligger på Öjebergets sydsida med närhet till bland annat skidbacke, cykelnedfarter och flertalet olika boendeformer. Tomten ligger i en östlig sluttning och är i dag beväxt med sly och lövträd.

Utförande

Tomten har en byggrätt om 200 m2 byggnadsarea med möjlighet till suterräng. Planen tillåter fritids- och rekreationsområde eller byggnation för centrumändamål vilket innebär exempelvis butik, restaurang, service, vandrarhem och andra verksamheter. Mer information om utförande finns att läsa i plandokumenten: Detaljplan , 2.5 MB.och Planbeskrivning. , 2.5 MB.

Markanvisning

En bedömning görs av inkomna anbud och en intressent erbjuds markanvisningsavtal för tomten. Vid sidan av priset bedöms även idén för tomten utifrån bedömningskriterier som presenteras i dokument nedan.

Hur går det till att lämna intresseanmälan för Vallmovägen 18?

Om ni är intresserade av Vallmovägen 18 ska ni skicka in en ansökan senast 4 december 2022,
Via mail till:
ledigatomter@ljusdal.se

Alternativt via post till:
Ljusdals kommun
Att: Catarina Wikström
827 80 Ljusdal

Ansökan ska innehålla:

  • En beskrivning av er idé för Vallmovägen 18. Kan vara både i text och/eller visionsskisser
  • Ett anbud för tomten.
  • En ungefärlig tidsplan.
  • Referensobjekt.
  • Information om dig/företaget som kommer in med förfrågan.

Kontakt

Sista dag för frågor:
2 december 2022!

Markhandläggare
Catarina Wikström
0651-183 31
catarina.wikstrom@ljusdal.se