Järvsö

Karta: Plan- och byggenheten.

Fyra villatomter med närhet till kommunikationer och Järvsö centrum finns till försäljning. Tomterna ligger i östlig sluttning och är mellan 1 600 och 2 100 kvadratmeter stora och består av naturmark med blandad växtlighet, i huvudsak lövskog.

Tomterna får bebyggas med friliggande hus i högst två våningar och som mest får 20 procent av tomternas yta bebyggas. Områdets detaljplan säger att fasadens material ska vara i trä, huvudbyggnader ska ha sadeltak och taktäckningen ska vara takpannor av tegel eller betong i röd kulör.

Tomterna ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-anslutningar är gjorda och betalas samtidigt som tomten. Pumpstation kan behövas beroende på placering av huset.

Områdets nätägare är Ellevio, Ljusdal Energiföretag AB svarar för renhållning, fjärrvärme, fiber och VA-frågor.

Parkering för bostädernas behov anordnas inom respektive fastighet.

Tomt 1: RESERVERAD
Bergvägen 30, Öje 9:96
Storlek: 1 616 m2
Tomtpris: 495 000 kronor
Kostnad VA-anslutning: 148 313 kronor

Tomt 2: RESERVERAD
Bergvägen 32, Öje 9:97
Storlek: 1 865 m2
Tomtpris: 425 000 kronor
Kostnad VA-anslutning: 149 653 kronor

Tomt 3: RESERVERAD
Bergvägen 34, Öje 9:98
Storlek: 1 592 m2
Tomtpris: 425 000 kronor
Kostnad VA-anslutning: 141 488 kronor

Tomt 4: RESERVERAD
Bergvägen 36, Öje 9:99
Storlek: 2 134 m2
Tomtpris: 495 000 kronor
Kostnad VA-anslutning: 152 334 kronor

Intresseanmälan och avtal
Om du är du intresserad att köpa en tomt ska du skicka en intresseanmälan med kontaktuppgifterna; namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ledigatomter@ljusdal.se senast 31 oktober. Skriv vilken tomt du är intresserad av och eventuellt andra- och tredjehandsval. Vid fler intressenter kommer fördelningen att ske via lottning.

När tomterna tilldelas skrivs ett reservationsavtal på sex månader för att ge tid till bygglovsansökan. När bygglovsansökan godkänts och startbesked beviljats får man köpa tomten. Ingen av tomterna kommer att säljas utan att bygglov och startbesked beviljats.

Vid intresseanmälningar: Ljusdals kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Kontakt

Markhandläggare

Catarina Wikström

0651-183 31

ledigatomter@ljusdal.se

Telefontid
måndag:
13.00-15.00

tisdag-fredag:
10.00-12.00