Järvsö

Kartbild: Plan- och byggenheten.

För närvarande har kommunen inga tillgängliga småhustomter i Järvsö.

Kontakt

Markhandläggare

Catarina Wikström

0651-183 31

catarina.wikstrom@ljusdal.se


Per Nyström

0651-183 52

per.nystrom@ljusdal.se

Anmäl intresse för tomt:
ledigatomter@ljusdal.se