Järvsö

Kartbild: Plan- och byggenheten.

En nyavstyckad tomt finns tillgänglig på Bergvägen 37 i Järvsö. Tomten ligger i östlig sluttning och är 913 m². Tomen består av naturmark med blandad växtlighet, i huvudsak lövskog.

Tomten får bebyggas med tvåvåningshus med möjlighet till suterräng. Om huset byggs med kortsidan mot vägen finns möjlighet till byggnation på ett område om cirka 8,5 x 18 meter.

Tomten ska kopplas till kommunalt vatten och avlopp, anslutningsavgift betalas av köparen. Områdets nätägare är Ellevio, Ljusdal Energiföretag AB svarar för renhållning, fjärrvärme, fiber och VA-frågor.

Parkering för bostadens behov anordnas inom tomtgränsen.

Tomt
Bergvägen 37, Öje 11:40.
Storlek: 913 m².
Tomtpris: 495 000 kronor.
Preliminär kostnad VA-anslutning: 130 343 kronor.

Intresseanmälan och avtal
Om du/ni är intresserad att köpa tomten ska du skicka en intresseanmälan med kontaktuppgifterna; namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ledigatomter@ljusdal.se senast 31 maj. Skriv att du/ni är intresserade av tomten på Bergvägen 37. Vid fler intressenter sker försäljningen via lottning.

När tomten tilldelats skrivs ett reservationsavtal på sex månader för att ge tid till bygglovsansökan. När bygglovsansökan godkänts och startbesked beviljats skrivs köpeavtalet. Ingen försäljning sker utan att bygglov och startbesked beviljats.

Ljusdals kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Kontakt

Markhandläggare

Catarina Wikström

0651-183 31

ledigatomter@ljusdal.se

Telefontid
måndag:
13.00-15.00

tisdag-fredag:
10.00-12.00