Färila

 Lediga tomter är de som är rödmarkerade.

När det gäller anslutningsavgift kommunalt VA, se Ljusdal Energis hemsida.

Kontakt

Markhandläggare

Catarina Wikström

0651-183 31

ledigatomter@ljusdal.se

Telefontid
måndag:
13.00-15.00

tisdag-fredag:
10.00-12.00