Kläppa industriområde

På denna mark, som tidigare var odlingsmark, bygger kommunen ett nytt område för handel och mindre industri. En ny cirkulationsplats är färdig och trafiken släpps in till området från väg 84. Även Hybovägen har direktkontakt med området som redan idag hyser en bilhandel och flera entreprenadfirmor. Detta är ett entréområde för Ljusdals tätort och kommunen är därför mån om verksamhet som vänder sig mot väg 84 och ger ett städat intryck.

Lediga tomter finns, kontakta markhandläggare Inger Bengtsson.

Kontakt

Markhandläggare

Catarina Wikström

0651-183 31

catarina.wikstrom@ljusdal.se