Meny
Sök

Fortsatt stöd till drabbade

I en kris uppstår både praktiska och känslomässiga svårigheter. POSOM-gruppen stödjer personer som drabbas av branden i Ljusdal. Arbetet handlar just nu mycket om att ställa upp som medmänniska och stödja i det emotionella traumat.

Se en film om behov och stödinsatser (Facebook)

Catalina Kiss och Irené Hylander i POSOM-gruppen arbetar med att stötta människor som drabbats i samband med branden.

– Den mänskliga kontakten finns det stort behov av, att finnas till hands för sina medmänniskor och lyssna på de drabbades upplevelser är viktigt. Vi finns i stödcenter vid Klockaregården i Färila och där ger vi stöd och drabbade kan träffa varandra, säger Catalina Kiss.

Så här ser öppettiderna ut:

Måndag 6 augusti klockan 13-15
Onsdag 8 augusti klockan 13-15
Fredag 10 augusti klockan 13-15
Onsdag 15 augusti klockan 13-15

– Behovet har också varit stort av praktisk information om evakuering. Vi har ringt till alla evakuerade som vi har lyckats få tag på kontaktuppgifter till och uppdaterar dem löpande. Att fortsätta hålla kontakt när läget förändras och fortsätta inventera behov är också en viktig uppgift.

Kommunen håller kontakten i alla faser

Frågor som har dykt upp handlar till exempel om hur vardagliga saker ska fungera under krisen, så som sop- och posthantering.

Allt fler personer har också fått återvända hem efter att ha varit evakuerade.

– Vi har funnits på plats för att kunna ge samtalsstöd och bjuda på fika. Det upplevs som en trygghet, samtidigt som de flesta av naturliga skäl är mest intresserade av att komma till sina hem, berättar Irené Hylander.

Vilket stöd planerar ni för framöver?

– Det akuta läget har avtagit något, och de praktiska insatserna kring sovplatser med mera behövs inte i lika stor utsträckning. Fokus ligger till stor del på medmänskligt stöd, det ”inre eftersläckningsarbetet”, säger Irené och Catalina.

– Vi ska fortsätta att skapa möjligheter för stöd för personer som är i behov av att samtala och att träffa andra med liknande upplevelser. I det samarbetar kommunen bland annat med Svenska kyrkan, Mellanskog och Region Gävleborg. Exakt hur arbetet läggs upp styrs främst av hur behoven ser ut framöver.

Läs mer om POSOM-gruppen.

Kontakt till POSOM-gruppen telefon: 070-208 54 60 alla dagar mellan klockan 15.00 till 22.00. Jourtelefonen kommer också gå att nå via Region Gävleborgs växel. Från klockan 22.00 hänvisas till jourhavande präst via telefon 112.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320