Meny
Sök

Dialog med drabbade markägare

Länsstyrelsen har inlett en dialog med de drabbade markägarna för att samordna fortsatt arbete i det branddrabbade området.

Inom den närmaste veckan avslutas den stora räddningsinsatsen. Det är då markägarna som övertar ansvaret och bevakningen av marken i området.

Länsstyrelsen samlade under helgen de större markägarna – Mellanskog, Sveaskog, Holmen, Mera Skog och Ele – för att informera om läget i insatsen och diskutera samordningen av det fortsatta arbetet. De inbjuda fick även möjlighet att se brandområdet från luften.

På tisdag kväll, den 7 augusti, bjuder Ljusdals kommun och länsstyrelsen samtliga drabbade markägare in till ett informationsmöte i Färila.

Då kommer representanter för kommun, myndigheter och försäkringsbolag att informera om det fortsatta arbetet i området när räddningsinsatsen avslutas. Mötet vänder sig enbart till mark- och fastighetsägare som har drabbats av skogsbränderna.
Vi ber media att respektera detta och hänvisar till Länsstyrelsens webbplats för löpande information kring det fortsatta insatsarbetet.

Inbjudan till informationsmöte

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320