Vanlig höstförkylning eller covid-19?

Pappa snyter dotter

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka.

Varför testas barn och unga?
– Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Hur länge ska barnen vara hemma om de inte testas?
I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

Vad gäller för barn på förskolan?
När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

– Vår uppfattning om barn och smittsamhet har inte förändrats. Där kvarstår vår tidigare bedömning att barn smittar i lägre utsträckning än vad vuxna gör och att skolans miljö inte har visat sig vara drivande i smittspridningen, säger Karin Tegmark Wisell.

Snabbguide för vårdnadshavare:

Mitt barn har symptom – vad ska jag göra?
Om barnet är i förskoleklass eller
grundskolan: Besök 1177.se för att få en remiss för testning:

Om barnet går på förskolan: Förskolebarn ska i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. (Om det blir lokala utbrott kan det hända att man rekommenderar att testa även förskolebarn, men så är inte fallet idag.) Grundregeln är att barnet ska vara symptomfritt i 48 timmar innan hen återvänder till förskolan. Men om barnet har varit sjukt i en hel vecka (sju dagar) och hen har kvarstående milda symptom, så får barnet återvända till förskolan ändå.

Hur går testet till?

Som förälder kan du hjälpa barn med provtagningen. Följ instruktionerna noggrant så att provsvaret blir tillförlitligt. Se film på 1177.se om hur du utför provtagningen: https://bit.ly/2R559YJ

Mitt barn har testats – vad händer nu?

Om testet är negativt: Har barnet symptom men testat negativt för covid-19 så kan hen gå tillbaka till skolan eller förskolan om man skulle gjort det i vanliga fall. Det betyder att barnet kan gå tillbaka till skolan med milda symptom, om det var skolans regel innan pandemin.

Om testet är positivt: Alla med en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dygn efter att insjuknandet. Man ska även ha varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna sig bättre. Man kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om man mår bra för övrigt och det gått minst sju dygn sedan man insjuknade kan man gå tillbaka till skolan.