Utökad statistikservice från Region Gävleborg

Region Gävleborgs statistik angående covid-19-läget i länet har från och med vecka 17 utökats med bland annat kön och åldersgrupp när det gäller smittade och avlidna i covid-19.

Den nya utökade statistiken kompletterar de tidigare uppgifterna om antalet positiva testresultat för covid-19, antal prover som tagits totalt, antalet inneliggande patienter med bekräftad covid-19 samt antalet patienter som vårdas på intensiven i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall.