Tillfälliga förflyttningar inom omsorgen vid hög sjukfrånvaro

Med anledning av rådande läge där det på grund av hög sjukfrånvaro är svårt att bemanna vissa verksamheter har Ljusdals kommun och kommunal tecknat ett avtal/överenskommelse som innebär att personal snabbt kan förflyttas mellan verksamheter.

Överenskommelsen ersätter arbetsgivarens skyldighet att förhandla (enligt 11§ MBL) tillfälliga förflyttningar kortare än 4 veckor.

Det innebär att personal snabbt kan förflyttas mellan verksamheter för att bemanna där behovet är störst, den tillfälliga förflyttningen kan vara som längst i fyra veckor. Överenskommelsen gäller inom omsorgsförvaltningen (Kommunals avtalsområde) under perioden 201222-210331.

Vi har full förståelse för att detta kan skapa en oro och en annorlunda arbetssituation en tid framåt för vår personal, men vi vädjar till en förståelse kring detta beslut. Vi som arbetsgivare gör vårt yttersta i detta läge för att lösa bemanningssituationen så att de som behöver vår hjälp ytterst, våra kunder, får den service och vård de har rätt till.

För frågor gällande avtalet, kontakta kommunal@ljusdal.se eller hr@ljusdal.se

Med vänlig hälsning/
Ingrid Sundström
Förvaltningschef
Omsorgsförvaltningen