Symtomfria barn och elever bör stanna hemma om någon i familjen har bekräftad covid-19

Ljusdals kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Från 1 december ändrar myndigheten rekommendationerna och tydliggör att symtomfria barn och elever i förskola och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har bekräftad covid-19.

Ändringen görs för stilla oron hos skolpersonal, för att skapa lugn och arbetsro samt möjliggöra fokus på pedagogiskt arbete och elevhälsa.

Möjligheter finns att få hemuppgifter eller distansundervisning för elever som stannar hemma. Det är alltid skolan som beslutar detta.

Ljusdals kommun är medveten om att den här förändringen innebär att vissa barn och elever tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolan står för. Skolpersonal kommer därför att vara uppmärksam på negativa konsekvenser, och arbeta för att minska dem.

Sedan tidigare gäller dessa rekommendationer för elever i gymnasieskolan.