Sommargåva till kommunanställda ska stödja det lokala näringslivet

Genom presentkort från företagarföreningen Ljusdal i Centrum vill Ljusdals kommun stödja det lokala näringslivet och samtidigt visa uppskattning till anställda för arbetet under pandemin. Som en sommargåva ska anställda i kommunen få Presentkort Ljusdal om 500 kronor. Beslutet har fattats av kommunstyrelsen under dagen.

Presentkort Ljusdal gäller hos alla företag, restauranger, butiker, frisörer och gym som är anslutna till Ljusdal i Centrum och ska lämnas ut till anställda före sommarsemestern.

De här kommunanställda får Presentkort Ljusdal:

  • Tillsvidareanställda på heltid.
  • Anställda som har arbetat minst 40 procent under perioden januari - april 2021 och var anställda den 1 april.
  • Timavlönade som har arbetat minst 200 timmar under perioden januari - april 2021 och var anställda den 1 april.
  • Anställda i arbetsmarknadspolitiska insatser, det vill säga anställda enligt BEA-avtal.
  • Personliga assistenter och anhörigvårdare, det vill säga anställda enligt PAN-avtal.

Med presentkorten vill kommunen stödja det lokala näringslivet och samtidigt visa medarbetarna sin uppskattning för arbetet under pågående pandemi.