Sommarens trängseltillsyn på serveringar utvärderas

Foto: Mostphotos.

Coronapandemin har fört med sig nya lagkrav för att förhindra trängsel och smittspridning på restauranger och serveringar. Kommunens miljöenhet har börjat sammanfatta de trängseltillsyner som gjorts under sommaren och kan konstatera att alla har hanterat de nya lagkraven bra. Hittills har det inte funnits behov av några åtgärder.

I samarbete med NärLjus ska miljöenheten de närmsta veckorna genomföra en undersökning hur krögare och serveringsställen upplevt sommaren mot bakgrund av pandemin och de nya lagkraven.

Tyvärr fortgår pandemin och alla lagar och riktlinjer måste fortsatt följas. I Ljusdals kommun bedöms smittspridningen vara låg, men minst tre klustersmittor har upptäckts från restauranger i Gävleborgs län de senaste veckorna.