Slottegymnasiet går över till fjärr- och distansundervisning

Från 7 december till 6 janauri 2021 bedriver Slottegymnasiet sin verksamhet genom fjärr- och distansundervisning.

Den 3 december höll statsminister Stefan Löfven (S) presskonferens och meddelade de nya rekommendationerna gällande gymnasieskolor:

  • Om det finns praktiska moment som är tvunget att genomföras är rekommendationerna från skolledningen att skjuta upp dem till senare (gäller inte vuxenutbildningarna, YH samt Holmen).
  • Introduktionsprogrammet fortsätter sin undervisning på plats.
  • Elever som i dagsläget har kontrakt med studieverkstan ska fortsätta på plats enligt överenskommelse.

Vad innebär fjärrundervisning jämfört med distansundervisning?
Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Om regeringen eller en huvudman beslutar om att stänga en skola ska huvudmannen erbjuda distansundervisning. Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.