Slottegymnasiet fortsätter med fjärr- och distansundervisning

Till och med 1 april ska Slottegymnasiets undervisning bedrivas i en kombination av fjärr- och distansundervisning och viss närundervisning.

Folkhälsomyndighetens restriktioner för gymnasieskolor förlängs därmed för att förhindra spridning av viruset som orsakar covid-19.

Slottegymnasiet införde fjärr- och distansundervisning för de flesta program den 25 november 2020.