Skärpta allmänna råd i Gävleborg

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland andra smittskyddsläkare och Länsstyrelsen Gävleborg, fattat beslut om skärpta allmänna råd i vårt län. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor och därmed minska smittspridning av covid-19.

Utöver Folkhälsomyndighetens ordinarie rekommendationer gäller sammanfattat dessa skärpta råd fram till 13 december för alla som bor och vistas i Gävleborgs län:

  • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de du bor tillsammans med. Det innebär exempelvis socialt umgänge och hälso- skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad. Nödvändig kontakt som vid exempelvis medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier eller vård som kräver att man är på plats.

De skärpta allmänna råden omfattar också arbetsplatser och verksamheter, exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar i länet.

Besluten gäller till och med den 13 december men kan förlängas.