Rättelse om tillgången till allmänna handlingar i Kommunhuset

Samrådshandlingar, kallelser eller protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna går fortfarande att läsa i foajén på plan 1 i Kommunhuset.

Beslutet som Ljusdals kommun har fattat, om att allmänheten inte längre tillåts ta del av allmänna handlingar, gäller möjligheten att komma in på förvaltningarna och på plats läsa allmänna handlingar. Även kommunarkivet är stängt för besök.

Det går att beställa digitala kopior eller utskrivna kopior av allmänna handlingar från förvaltningarna och arkivet vilka kan skickas hem till personen utan kostnad. Tänk på miljö- och klimataspekten innan du beställer utskrivna kopior.

Två domar från Kammarrätten i Jönköping innebär att en myndighet, mot bakgrund av coronaviruset och smittspridning, inte behöver släppa in allmänheten att ta del av allmänna handlingar.

Ljusdals kommuns beslut gäller tills vidare.