Ledsen flicka fönster

Psykisk hälsa under kris, här finns hjälp för dig som mår dåligt

Vi står inför en annorlunda jul, där vi alla förväntas göra vårt yttersta för att minska smittspridningen, vilket kan vara påfrestande på många olika vis, inte minst för den psykiska hälsan.

Ljusdals kommuns stödfunktioner finns till för dig, och på denna sidan har vi samlat kontaktvägar för dig som kan behöva akut hjälp:

https://www.ljusdal.se/omsorgstod/akuthjalp.4.13e5a79514b4bb1440432746.html

SKR har även tagit fram information på sin webbsida som handlar om covid-19, psykisk hälsa och är riktad till barn, unga, vuxna och äldre. Det är råd kring att hantera oro och ångest, rutiner, social gemenskap, skapa meningsfulla dagar, förslag på aktiviteter, olika stödsidor på nätet, föräldrastöd etc.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/

Ta hand om dig själv och varandra i jul!

Med vänlig hälsning/Ljusdals kommun