Ny rutin vid in- och utflyttningar på vård- och omsorgsboenden

Omsorgsförvaltningen har upparbetat en rutin för in- och utflyttningar på vård- och omsorgsboenden som minimerar risken för smittspridning av sjukdomen covid-19.

In- och utflyttningar samt möjligheten för anhöriga att plocka ur och städa lägenheter har sedan en tid varit stoppade. Den nya rutinen gör att in- och utflyttningar åter kan komma igång.

Enligt rutinen inreds lägenheten med enklare möblering och personen som flyttar in får endast ta med sig kläder, hygienartiklar och mindre personliga ägodelar. Vid utflyttning kan anhöriga plocka ur lägenheten, men städning ska skötas av ett städföretag.